Skip to Content

What is E-FAITH ?

E-FAITH, the European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage (Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed) is een platform dat in Europa de contacten en samenwerking bevordert tussen vrijwilligers en verenigingen zonder winstoogmerk die zich inzetten voor het industrieel en technisch erfgoed. Het is een plek waar deze mekaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen, van mekaar leren, en mekaars activiteiten en campagnes kunnen ondersteunen.

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign