Skip to Content

What is E-FAITH ?

E-FAITH, the European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage, er en ny platform til fremme af kontakter og samarbejde mellem foreninger og frivillige, et sted hvor vi kan mødes, udveklse erfaringer, lære af hinanden og støtte hinandens aktiviteter og initiativer.

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign