Skip to Content

Memorandum

MEMORANDUM
Campanie pentru Anul European al Patrimoniului Industrial şi Tehnic

Organizaţiile Europene pentru Protejarea Patrimoniului Industrial:

 • considerând rezoluţia n°2, par. A-ii din A doua Conferinţă Europeană a Miniştrilor responsabili cu Patrimoniul Architectural (Granada, 3-4 octombrie 1985), prin care se urmăreşte extinderea noţiunii de patrimoniu, pentru a include, pe lângă altele, patrimoniul tehnic şi industrial
 • considerând rezoluţia n°3, par A.a, din A Treia Conferinţă Europeană a Miniştrilor responsabili cu Patrimoniul Architectural (Malta, 16-17 ianuarie 1992), prin care se solicită acordarea de prioritate aprofundării noţiunii de 'patrimoniu', mai ales prin:
  • identificarea acelor categorii ale patrimoniului insuficient protejate, sau chiar neprotejate;
  • definirea de strategii specifice şi adecvate în acest domeniu şi
  • încurajarea unei mai bune conştientizări a acestui patrimoniu printre societăţile europene (conform descrierii din par. C.b. a aceleeaşi rezoluţii)
 • considerând rezoluţia n°2, par II.b din A Patra Conferinţă Europeană a Miniştrilor responsabili cu Patrimoniul Architectural (Helsinki, 30-31 mai 1996), care explică cum strategiile în favoarea turismului cultural durabil pot spori aprecierea publicului în privinţa multor aspecte ale culturii europene, inclusiv a patrimoniului tehnic şi industrial
 • considerând recomandarea N° R (90) 20 a Comitetului de Miniştri ai Consiliului European cu privire la Protejarea şi Conservarea Patrimoniului Tehnic, Industrial şi Ingineresc din Europa (13 septembrie 1990), care invocă printre altele necesitatea de a promova cunoaşterea şi aprecierea acestui patrimoniu prin campanii adresate publicului larg şi prin turism
 • considerând contribuţia unică şi incontestabilă a Europei la creşterea Societăţii Moderne, Industriale şi Tehnice
 • considerând importanţa patrimoniului tehnic şi industrial construit şi mobil şi numeroasele ameninţări care îl pun în pericol
 • considerând impactul Anului European al Patrimoniului Arhitectural (1975) şi a altor iniţiative, precum Zilele Uşilor Deschise ale Patrimoniului European în propagarea gradului de conştientizare a conservării patrimoniului

Organizaţiile Europene pentru Protejarea Patrimoniului Industrial solicită astfel Consiliului Europei, Uniunii Europene, statelor membre şi organizaţiilor internaţionale active în domeniul studierii şi conservării patrimoniului, precum şi în domeniul creşterii aprecierii publice cu privire la acesta:

 • să iniţieze pentru public, autorităţi şi instituţii publice şi organizaţii non – guvernamentale o campanie la scară largă pentru a promova creşterea gradului de conştientizare şi apreciere cu privire la nevoia stringentă de a salva Patrimoniul European Tehnic şi Industrial şi de a-I recunoaşte importanţa istorică şi ştiinţifică, iar prin semnificaţia lui culturală de a oferi moduri de a înţelege dezvoltarea socială şi economică a ţărilor noastre

Organizaţiile Europene pentru Protejarea Patrimoniului Industrial propun aşadar:

 • lansarea unei campanii pentru Anul European al Patrimoniului Industrial şi Tehnic.

 


Dacă organizaţia dumneavoastră susţine acest memorandum, vă rugăm să îl copiaţi pe foaia dumneavoastră cu antet şi să trimiteţi o copie aprobată, datată şi semnată de către reprezentantul (reprezentanţii) organizaţiei la una dintre următoarele adrese: contacte

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign