Skip to Content

Memorando

MEMORANDO
Kampanjo por :
Eŭropa Jaro por la Industria kaj Teknika Heredaĵo

La eŭropaj asocioj okupiĝantaj pri industria heredaĵo:

 • konsiderante Rezolucion n°2, par. A-ii, de la 2a Eŭropa Konferenco de Ministroj respondecaj pri la arkitektura heredaĵo (Granada, 3-4 oktobro 1985), kiu volas plilarĝigi la nocion 'heredaĵo' por inkluzivi, i.a., teknikan kaj industrian heredaĵon
 • konsiderante Rezolucion n°3, par A.a, de la 3a Eŭropa Konferenco de Ministroj respondecaj pri la kultura heredaĵo (Malta, 16-17 januaro 1992), kiu petis ke la nocio 'heredaĵo' estu prioritate plilarĝigata, precipe:
  • indikante kategoriojn de heredaĵo ne sufiĉe aŭ eĉ tute ne protektatajn;
  • difinante specifajn kaj taŭgajn strategiojn en tiu kampo;
  • instigante al pli da konscio pri tiu heredaĵo ĉe la eŭropa publiko (kiel priskribita en par. C.b. de la sama rezolucio)
 • konsiderante Rezolucion n°2, par II.b, de la 4a Eŭropa Konferenco de Ministroj respondecaj pri la kultura heredaĵo (Helsinki, 30-31 majo 1996), klarigante ke strategioj favore al valora kultura turismo povas pligrandigi la publikan aprezon de multaj aspektoj de la eŭropa kulturo, inkluzive de teknika kaj industria heredaĵo
 • konsiderante la Rekomendon N° R (90) 20 de la Komitato de Ministroj de la Konsilio de Eŭropo rilate al protekto kaj konservo de la teknika kaj industria heredaĵo en Eŭropo (13 septembro 1990) kiu atentigas, i.a., pri la neceso stimuli la publikajn konscion kaj aprezon pri tiu heredaĵo per kampanjoj celitaj al larĝa publiko kaj pere de turismo
 • konsiderante la unikan kaj nerefuteblan kontribuon de Eŭropo al la kresko de la moderna industria kaj teknika socio
 • konsiderante la gravecon de la movebla kaj nemovebla teknika kaj industria heredaĵo kaj la multnombrajn danĝerojn kiuj minacas ĝin
 • konsiderante la gravecon de la Eŭropa Jaro de la Arkitektura Heredaĵo (1975) kaj de iniciatoj kiel la Eŭropaj Tagoj de Malfermitaj Monumentoj por atentigi pri la konservado de monumentoj

La eŭropaj asocioj okupiĝantaj pri industria heredaĵo petas la Konsilion de Eŭropo, la Eŭropan Union, la membro-ŝtatojn, kaj la Internaciajn Organizojn aktivantajn pri studado, protekto kaj stimulo de la publika aprezo de la heredaĵo:

 • iniciati larĝan kampanjon por stimuli konscion kaj aprezon ĉe la publiko, la publikaj instancoj kaj la neregistaraj organizoj, pri la urĝa bezono savi la teknikan kaj industrian heredaĵon de Eŭropo, kaj atribui al ĝi la signifon kiun ĝi meritas surbaze de ĝia historia kaj scienca graveco, kaj pro la eblecoj kiun ĝi donas por komprenigi la socian kaj ekonomian evoluon de niaj landoj

La eŭropaj asocioj okupiĝantaj pri industria heredaĵo proponas:

 • ke kampanjo por Eŭropa Jaro de Industria and Teknika Heredaĵo estu lanĉata.
   

Se via organizo subtenas ĉi tiun memorandon, bonvolu kopii ĝin sur via leterpaperon kaj resendi la kopion, datitan kaj subskribitan de viaj reprezentantoj, al nia kontaktadreso

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign