Skip to Content

Memorandum

MEMORANDUM
Campanya per l'Any Europeu del Patrimoni Industrial i Tècnico

Les Organitzacions Europees de Patrimoni Industrial,

 • Considerant la Resolució nº 2 par. A-ii, de la II Conferència Europea de Ministres responsable del Patrimoni Arquitectònic (Granada, 3-5 d'octubre de 1985), en la qual es va demanar d'ampliar la noció de patrimoni, incloent entre altres, el patrimoni tècnic i industrial.
 • Considerant la Resolució nº 3, par. A.a, de la III Conferència Europea de Ministres responsable del Patrimoni Cultural (Malta, 16-17 de gener de 1992), en la qual es va demanar aprofundir en la noció de "patrimoni", especialment:
  • identificant aquelles categories de patrimoni insuficientment protegides, fins i tot desprotegides.
  • definint estratègies específiques i adequades en aquest terreny.
  • augmentant la sensibilització i consciència d'aquest patrimoni entre la societat Europea (segons descrit en par. C.b. de la mateixa Resolució).
 • Considerant la Resolució nº 2 par. II.b, de la IV Conferència Europea de Ministres responsable del Patrimoni Cultural (Helsinki, 30-31 de Maig de 1996), explicant que les estratègies a favor d'un turisme cultural sostenible poden valoritzar molts aspectes de la cutlura europea, incloent el patrimoni tècnic i industrial.
 • Considerant la Recomanació nº R (90) 20 del Comité de Ministres del Consell d'Europa referent a la Protecció i Conservació del patrimoni tècnic, industrial i mecànic a Europa (13 de setembre de 1990), el qual persegueix, entre d'altres, la necessitat de promoure la consciència i la valoració d'aquest patrimoni a través de campanyes dirigides al públic mitjançant el turisme.
 • Considerant la contribució, única i innegable, d'Europa al creixement de la societat moderna industrial i tècnica.
 • Considerant la importància de la construcció europea i del patrimoni "movible" industrial i tècnic, i també les nombroses amenaces que el posen en perill.
 • Considerant l'impacte de l'Any Europeu de Patrimoni Arquitectònic (1975) i les iniciatives com els European Open Heritage Days, per propagar la consciència de la conservació del patrimoni.

Les Organitzacions Europees de Patrimoni Industrial pel present sol liciten al Consell d'Europa, la Unió Europea, els estats membres i les organitzacions internacionals actives en el camp d'estudi, la preservació i valoració del patrimoni:

 • Iniciar una àmplia campanya per promoure un augment de la consciència entre el públic, les autoritats i institucions públiques i organitzacions no governamentals, de la necessitat urgent de salvar el patrimoni industrial i tècnic d'Europa, atorgant-li el lloc que li correspon en base a la seva importància històrico-científica, i formant part també del bagatge cultural que ens permet comprendre el desenvolupament econòmico-social dels nostres països.

Les Organitzacions Europees de Patrimoni Industrial per tant proposen:

 • Que es realitzi el llançament d'una Campanya per l'Any Europeu del Patrimoni Industrial i Tècnic.

 


If your organisation supports this memorandum, please copy it on your letterhead and send the approved copy, dated and duely undersigned by your representative(s) to our contact address

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign