Skip to Content

Memorandum

MEMORANDUM
Campagne voor een Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed

De Europese organisaties voor het industrieel erfgoed,

 • gezien Resolutie n°2, par. A-ii, van de 2de Europese Conferentie van Ministers verantwoordelijk voor het bouwkundig erfgoed (Granada, 3-4 Oktober 1985), waarin gevraagd werd om het begrip erfgoed te verbreden teneinde eveneens het technisch en industrieel erfgoed te omvatten;
 • gezien Resolutie n°3, par A.a, van de 3de Europese Conferentie van Ministers verantwoordelijk voor het Cultureel Erfgoed (Malta, 16-17 Jan. 1992), waarin gevraagd werd om prioriteit te geven aan het verdiepen van het begrip 'erfgoed',
  • vooral door het opnemen van categorieën erfgoed die onvoldoende of zelfs niet beschermd zijn,
  • en door het definiëren van specifieke en aangepaste strategieën op dit terrein;
  • en de nood om de Europese gemeenschappen gevoeliger te maken voor de waarden van het erfgoed (zoals beschreven in par. C.b.van dezelfde Resolutie)
 • gezien Resolutie n°2, par II.b, van de 4de Europese Conferentie van Ministers verantwoordelijk voor het Cultureel Erfgoed (Helsinki, 30-31 mei 1996), die uitlegt dat strategieën ten voordele van duurzaam cultureel toerisme een groot aantal culturele goederen kan valoriseren, waaronder technisch en industrieel erfgoed;
 • gezien de Aanbeveling N° R (90) 20 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa betreffende de Bescherming en het Behoud van technisch en industrieel in Europa (13 september 1990), die o.m. de noodzaak aangeeft om het bewustzijn van het belang van dit soort erfgoed te bevorderen, evenals de waardering ervan, door campagnes gericht op het grote publiek en door toerisme;
 • gezien de unieke en onweerlegbare bijdrage van Europa aan de groei van de moderne industriële en technologische maatschappij;
 • gezien het belang van het Europees onroerend en roerend industrieel en technisch erfgoed, en de talloze bedreigingen die erop rusten en die de toekomst ervan in gevaar brengen;
 • verwijzend naar de impact die het Europees Jaar voor het Bouwkundig Erfgoed (1975) had en initiatieven als de Open Monumentendagen hebben om het bewustzijn te bevorderen voor het behoud van het erfgoed

Vragen de Raad van Europa, de Europese Unie, de lidstaten, en de internationale organisaties die betrokken zijn bij de studie, het behoud en de valorisatie van erfgoed

 • om een brede campagne op te zetten ter vergroting van om het bewustzijn van het publiek, van openbare besturen en instellingen, en van niet goevernementele organisaties voor de dringende noodzaak het industrieel en technisch erfgoed van Europa te redden, en het zijn terechte plaats te geven die het verdient vanwege zijn historische en wetenschappelijk belang, en door de achtergronden en inzichten die het biedt voor het begrijpen van de hedendaagse sociale en economische situatie van onze regio's

De Europese organisaties voor industrieel erfgoed stellen daarom voor dat

 • een campagne voor een Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed zou worden gelanceerd.

 

 

 


indien Uw vereniging dit memorandum onderschrijft dan verzoeken wij U de tekst ervan over te nemen op uw briefpapier met briefhoofd, en de door Uw bestuur of algemene vergadering goedgekeurde tekst, gedateerd en ondertekend door Uw vertegenwoordiger(s) terug te zenden aan volgend  contactadres

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign