Skip to Content

Memorandum

Kampanja za Evropsko leto industrijske in tehnične dediščine
MEMORANDUM

Organizacije za evropsko industrijsko dediščino:

 • ob upoštevanju resolucije št. 2., odst. A-II, 2. Evropske konference ministrov pristojnih za arhitekturno dediščino (Granada, 3.–4. oktober 1985), ki si prizadeva za povečanje pojma dediščine, z vključitvijo, med drugimi, tehnične in industrijske dediščine
 • ob upoštevanju resolucije št. 3, odst. A.a, 3. Evropske konference ministrov pristojnih za kulturno dediščino (Malta, 16.–17. januar 1992), ki je zahteval, da se daje prednost poglabljanju pojma  dediščina , zlasti:
  • z opredelitvijo tistih kategorij dediščine, ki niso bili dovolj zaščiteni ali so bili celo nezaščiteni;
  • o z opredelitvijo natančnih in primernih strategij na tem področju, in;
  • s spodbujanjem večje ozaveščenosti o dediščini med evropskimi družbami (kot je opisano v odst. C.b iste resolucije)
 • ob upoštevanju resolucije št. 2, odst. II.b, 4. Evropske konference ministrov pristojnih za kulturno dediščino (Helsinki, 30.–31. maj 1996), ki pojasnjuje, da lahko strategije za trajnostni kulturni turizem povečajo javno naklonjenost številnim vidikom evropske kulture, vključno s tehnično in industrijsko dediščino
 • ob upoštevanju priporočila št. R (90) 20 Odbora ministrov Sveta Evrope o varstvu in ohranjanju tehnične, industrijske in inženirske dediščine v Evropi (13. september 1990), ki postavlja v ospredje, med drugim, potrebo po spodbujanju splošnega zavedanja in naklonjenosti dediščini prek kampanj za širšo javnost in s pomočjo turizma
 • ob upoštevanju edinstvenega in nespornega prispevka Evrope k rasti sodobne industrijske in tehnične družbe
 • ob upoštevanju pomembnosti evropsko zgrajene in premične tehnične in industrijske dediščine ter tudi številnih groženj, ki jo ogrožajo
 • ob upoštevanju vpliva Evropskega leta arhitekturne dediščine (1975) in pobud, kot so Evropski dnevi odprtih vrat dediščine, ki širijo zavest o ohranjanju dediščine.

Organizacije za evropsko industrijsko dediščino s tem zahtevajo da Svet Evrope, Evropska unija, države članice in mednarodne organizacije, dejavne na področju raziskovanja, ohranjanja in povečevanja javne naklonjenosti dediščini:

 • začnejo široko zastavljeno kampanjo za spodbujanje večje ozaveščenosti in naklonjenosti javnosti, javnih organov in institucij ter nevladnih organizacij, o nujnosti za rešitev tehnične in industrijske dediščine v Evropi, in da se ji prizna pomen, ki si ga zasluži zaradi svoje zgodovinske in znanstvene pomembnosti, in preko svoje kulturne veljave ponuja načine razumevanja družbenega in gospodarskega razvoja naših držav.

Evropske organizacije za industrijsko dediščino zato predlagajo:

 • da je potrebno začeti kampanjo za Evropsko leto industrijske in tehniške dediščine.

 


Če vaša organizacija podpira memorandum, vas prosimo, da ga kopirate na papir z glavo vaše organizacije in pošljete overjen izvod, z datumom in ustreznim podpisom vašega predstavnika, na enega izmed sledečih naslovovcontact

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign