Skip to Content

Europese Weekends voor Industrieel en Technisch Erfgoed: Wat ?

Dit zijn korte weekend-bijeenkomsten, telkens in een interessante omgeving of in interessante sites, waar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties uit de verschillende Europese landen mekaar kunnen ontmoeten en banden smeden over de grenzen heen. Het zijn een open initiatieven, waar organisaties en individuen hun ideeën, hun projecten en hun realisaties kunnen voorstellen, vergelijken, en nagaan waar mogelijkheden tot samenwerking en gemeenschappelijke projecten kunnen tot stand komen.

Ze kunnen dit doen door

• korte uiteenzettingen, lezingen, projecties van korte video's
• hun informatie en publicaties te verspreiden;
• poster exhibitions en kleine standjes;
• discussie- en contactpunten die ter beschikking zullen staan.

Elke deelnemer kan gebruik maken van de presentatietechnieken die hem/haar het meest aangewezen lijken

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign