Skip to Content

contact

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit

  • voorzitter: Assumpció Feliu (Spanje)
  • vice-voorzitter: Jur Kingma (Nederland)
  • algemeen secretaris: Adriaan Linters (België)
  • leden van de raad van bestuur: Jur Van Dalen (Nederland)
  • ere-voorzitters: Joan Munt (Spanje) en Paul Saulter (Verenigd Koninkrijk)

contactadres:

E-FAITH secretariaat
p/a Vredelaan 72
B-8500  Kortrijk (Vlaanderen, België)
secretariat@e-faith.org
skype: efaith2015
fax: +32.56.255173

gelieve Uw post niet aangetekend te zenden - dit levert ons heel wat problemen op om de brieven bij de post in ontvangst te (kunnen) nemen

bankrelatie:

rekening nr. 462-7331701-51 bij KBC-Bank (België)
IBAN BE75 4627 3317 0151
BIC KREDBEBB
 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign