Skip to Content

lidmaatschap

E-FAITH heeft twee soorten leden : effectieve leden en steunende leden

  • Effectieve leden

Alle niet-gouvernementele verenigingen zonder winstoogmerk die over rechtspersoonlijkheid beschikken kunnen als effectief lid toetreden tot E-FAITH, wanneer hun hoofddoelstellingen betrekking hebben op het behoud en de ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed, of wanneer zij samenwerken met industriële musea of met musea van wetenschap en techniek.
Slechts de effectieve leden hebben stemrecht tijdens de algemene vergadering.
De effectieve leden betalen jaarlijks een lidgeld van 50 euro. Echter, wanneer ze lid worden vóór 31.12.2012 dan blijft hun lidmaatschap geldig tot 31.12.2013.

De nodige formulieren om het lidmaatschap van E-FAITH aan te vragen kunnen bekomen worden bij het secretariaat of kunnen van deze website gehaald worden. Ze moeten ingevuld teruggezonden worden, vergezeld van alle nodige documenten om te bewijzen dat de vereniging aan de gestelde voorwaarden voldoet.

  • Steunende leden

Organisaties en instellingen waarvan de doelstellingen of de werking gedeeltelijk passen in de doelstellingan van E-FAITH en personen die de doelstellingen en werking van E-FAITH willen ondersteunen kunnen toetreden als steunende leden
Zij betalen een jaarlijks lidgeld van
- 30 euro voor individuen;
- 50 euro voor niet-gouvernementele verenigingen zonder winstoogmerk
- 150 euro voor bedrijven en ondernemingen, voor overheden en overheidsinstellingen

 

Deze bedragen kunnen gestort worden op de bankrekening van E-FAITH bij de KBC-Bank (België)

bankrekening nr 462-7331701-51
IBAN BE75 4627 3317 0151
BIC KREDBEBB

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign