Skip to Content

Europees Kranen Erfgoed


Stuurgroep Europees Kranenerfgoed
Project voor 2015 Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed

Vlissingen Harbour Crane

Voor het grote publiek, maar ook voor een hoop erfgoed organisaties, zijn kranen een veel over het hoofd gezien deel van ons industrieel erfgoed en hun kennis van horizontal transport is veel groter dan hun kennis over verticaal transport. Stoom locomotieven en stoomschepen zijn reeds een deel van ons algemeen erfgoed, in tegenstelling tot onze houten stadskranen, stalen Fairbairn kranen of scheep- en havenkranen. Zonder deze kranen zouden er geen hoge gebouwen staan en ook had de enorme ontwikkeling van havens niet mogelijk geweest. Ons dagelijks leven en het landschap waarin we leven, heeft een drastische verandering ondergaan door de kranen.

Verwachte resultaten :
Doeleinden van de groep voor 2015:

  • Een lijst maken van betrokken organisaties
  • Uitwisselen van gegevens over historische kranen en de meest geschikte methode voor restauratie en conservering
  • Uitgave van een kaart met alle historische kranen in Europa
  • Uitgaven van een korte historie van de ontwikkeling van de kranen in Europa
  • Een aantal tentoonstellingen in musea

Coöordinator / leiding van de stuurgroep:
"Het Kranenproject"

Leden/partners van de stuurgroep:
> We zoeken nog steeds naar enkele partners. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de groepsleider

Groep moderator:
Gerard Jacobs, kraanhistoricus

Werkwijze:
Electronische communicatie (e-mail)

Financiering:
Er is geen sponsoring door E-FAITH beschikbaar voor de leden van de werkgroep (E-FAITH is volledig vrijwillig en niet gesubsidieerd) - maar het zou mogelijk kunnen zijn dat enige giften door de groep verkregen zouden kunnen worden door eigen initiatief; vermeld a.u.b. of sponsoring mogelijk is of niet.

Talen gebruikt in de groep:
Engels

Andere talen die gebruikt kunnen worden voor het toezenden van informatie:
Duits en Frans

 


  • Naar de documenten, rapporten en informatie van het project
  • Naar algemene informatie en links
    (weldra beschikbaar)

Collection of historic harbour cranes in Antwerp


 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign