Skip to Content

Verbroedering

 

Grensoverschreidende verbroedering en samenwerking tussen verenigingen

In 1989 verbroederden de Catalaanse en de Vlaamse verenigingen voor industriële archeologie. Sedertdien werken beide verenigingen op tal van vlakken samen, ze wisselen ervaringen enn ideeën uit - ze leren van mekaar. In 2009 bezochten de Vlamingen Catalonië, in 2010 brachten de Catalanen op hun beurt een bezoek aan Vlaanderen. Leden van beide verenigingen werden intussen vrienden - en sommige Vlaamse industrieel archeologen leren intussen zelfs Catalaans...
De ervaring van de verbroedering bleek overduidelijk een voordeel op te leveren en is nuttig voor de werking van beide partners.
Dit voorbeeld werd voorgesteld en besproken tijdens het E-FAITH Industrieel Erfgoed Weekend van 2011 in Tilburg, en als resultaat daarvan werd besloten om dit soort wederzijdse samenwerking aan te moedigen. In 2012 werd een ontwerp van een verbroederingscharter en -procedure besproken tijdens het E-FAITH Weekend in Londen.

Waarom het idee niet verbreiden en gelijkaardige verbroederingen tussen andere verenigingen aanmoedigen - om op die manier een basis te legen voor kleinschalige en vriendschappelijke internationale samenwerking ?
Zijn er verenigingen die nu mlet verenigingen in andere landen willen verbroederen, en die op zoek zijn naar geestesgenoten ?

Alhoewel de ondertekening van een formele verbroederingsovereenkomst de ondertekenaars niet wettelijk bindt, is het de start van een langdurige vertrouwensrelatie. De vorm en de inhoud van zo'n overeenkomst liggen niet vast, en ze kunnen aangepast worden aan de specifieke aard van het partnershap en aan de wensen van de partners.  

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign