Skip to Content

Czym jest E-FAITH ?

E-FAITH, the European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage ("Europejska Federacja Stowarzyszeń Dziedzictwa Przemysłowego i Technicznego") jest platformą zrzeszajacą woontariuszy i stowarzyszenia zajmujące się dziedzictwem przemysłowym i technicznym. Federacja wspomaga wymianę doswiadczeń, wiedzy oraz inforamacji o ważnych wydzarzeniach i podejmowanych przez jej członków akcjach.
 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign