Skip to Content

Amaç ve Hedefler:

E-FAITH , Avrupa Endüstriyel ve Teknik Miras Birlikleri Federasyonu
Amaç ve Hedefler:
Tüzükten:

E-FAITH , Avrupa Endüstriyel ve Teknik Miras Birlikleri Federasyonu, Avrupa’da endüstriyel ve teknik miras konusunda çalışma, araştırma, kayıt, koruma, geliştirme ve yönetim faaliyetlerini teşvik etmek ve ilgililer arasında işbirliği kurmayı amaçlayan bir kar amacı gütmeyen kuruluştur.

2.1) Birlikler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere:

  • Bilgi değişimi,
  • Ortak ilgi alanındaki birlikler arasında işbirliğini teşvik etmek,
  • Birlikler arasında proje geliştirilmesine yardımcı olmak,
  • Endüstriyel ve teknik miras çalışmalarında gelişme sağlanması,
  • Endüstriyel ve teknik mirasın Avrupa boyutu hakkında farkındalık artışı amacıyla faaliyetler düzenlenmesi

2.2)  Avrupa kurum ve yönetim arganlarının tüm seviyelerinde endüstriyel ve teknik mirasa diğer kültürel öğeler kadar önem verilmesini temin etmek,

2.3) Miras koruma amaçlı diğer örgütlerle işbirliği geliştirmek,

2.4) Endüstriyel ve teknik miras imajının geliştirilmesine yönelik olarak Avrupa çapında kurumsal faaliyetleri teşvik etmek,

2.5) Avrupa genelinde birlikleri canlandırmak,

2.6) Mevcut birlikleri, sorun ve endişelerinin çeşitli Avrupa organlarına taşındığını bildirerek desteklemek,

2.7) Tüm bu diğer şeyler yapmak için yukarıdaki nesneler veya bunların herhangi bir daha  

 


2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign