Skip to Content

Memorandum

Memorandum
az Európai Ipari és Technikai Örökség Éve
érdekében folytatott kampányról

 
Európai ipari örökség szervezetek:

 • tekintettel az építészeti örökségért felelős II. Európai Miniszteri Konferencia 2 határozatának A-II. paragrafusára, (Granada, 1985. október 3-4.), amely az örökség szó jelentésének kibővítésére tesz kísérletet úgy, hogy az többek között a technikai és ipari örökséget is tartalmazza;
 • tekintettel a kulturális örökségért felelős III. Európai Miniszteri Konferencia 3. határozatának A. a. paragrafusára (Málta, 1992. január 16-17.), amely prioritást kér az örökség jelentésének elmélyítésére, különös tekintettel
  • az örökség azon kategóriáinak meghatározására, amelyeket elégtelenül vagy egyáltalán nem védelmeztek eddig,
  • a speciális és megfelelő stratégiák meghatározására ezeken a területeken,
  • az örökségtudatosság növelésének támogatására az európai szövetségek körében (mint azt a határozat C.b. paragrafusa leírja);
 • tekintettel a kulturális örökségért felelős IV. Európa Tanácsi Miniszteri Konferencia 2. határozatának II.b. paragrafusára (Helsinki, 1996. május 30-31.), amely szerint a fenntartható kulturális turizmus érdekében kialakított stratégiák növelni tudják az európai kultúra sok szempontjának közértékelését, beleértve a technikai és Ipari örökségét;
 • tekintettel a XX. Európa Tanácsi Miniszteri Bizottság R 90-es számú ajánlására az európai technikai, ipari és mérnöki örökség védelméről és megőrzéséről (1990. szeptember 13.), amely előterjesztette többek között, hogy kampányok támogatása szükséges ezen örökségek iránti általános tudatosság és értékelés elterjesztéséhez, amelyet széles körben és a turizmus segítségével lehet eljuttatni a nagytömegekhez.
 • tekintettel Európa egyedülálló és tagadhatatlan részvételére a modern ipari és technikai társadalom kialakulásában;
 • tekintettel az európai épített és tárgyi, technikai és ipari örökség fontosságára, valamint a mindezt veszélyeztető számos fenyegetésre;
 • tekintettel az Európai Építészeti Örökség Éve (1975.) által elért eredményekre, és azokra a kezdeményezésekre, melyeket az Európai Nyílt Örökségi Napokkal hoztak létre annak érdekében, hogy terjesszék az örökség megőrzésének tudatosítását.

Az Európai ipari örökségi szervezetek ezúton fordulnak az Európa Tanácshoz, az Európa Unióhoz, a tagállamokhoz, és a nemzetközi szervezetekhez, melyek aktívan részt vesznek az örökségi terület tanulmányozásában, megóvásában és a közfigyelem növelése iránti aktivitásban:

 • hogy kezdeményezzenek egy széleskörű kampányt, mely támogatja a növekvő tudatosságot, és figyelmet az emberek, hatóságok és közintézmények, valamint a nem kormányzati szervezetek körében, mivel sürgős szükség van a technikai és ipari örökség megmentésére Európában, valamint, jussanak közös nevezőre annak a jelentőségnek megítélésében, melyet ez a téma megérdemel történelmi és tudományos fontosságának alapján, továbbá kulturális jelentősége által, mely módot nyújt országainkban a társadalmi és gazdasági fejlődés megértéséhez.

Az Európai ipari örökség szervezetei ezért javasolják:

 • hogy induljon kampány az Európai Ipari és Technikai Örökség Éve létrehozásáért.

.
 

Amennyiben szervezetük támogatja ezt a memorandumot, kérjük, másolják le céges fejlécû papírra, és küldjék az elfogadott másolatot dátummal és képviselõjük által megfelelõen aláírva kapcsolati címünkre.
 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign