Skip to Content

Weekendmøder om Europas industrielle og tekniske kulturarv. Hvordan?

Mødeprogrammet holdes så åbent som muligt for at give deltagerne mulighed for at præsentere, hvad de vil. Vi er interesseret i at høre om erfaringer med EU-finansierede projekter eller om projekter, som ikke opnåede støtte fra EU.
Der arrangeres besøg til industriområder og kontakt med lokale grupper og enkeltpersoner.

Deltagerne kan præsentere deres resultater, aktiviteter, projekter og formål på følgende måder:

 • Der vil være opstillet borde og opslagstavler til uddeling af tryksager og gratis brochurer, samt til at offentliggøre meddelelser og mødeindkaldelser;
   
 • Foreninger eller frivillige, som ønsker at sælge udgivelser og genstande (souvenirs, CD’er eller DVD’er) bedes ansøge om en stand på forhånd.
  De bliver selv ansvarlige for at passe standen og er fuldt ansvarlige for de udgivelser og genstande, som sælges der. Arrangørerne kan ikke stilles til ansvar for skader eller tyveri på de udstillede materialer.
   
 • Plakater og/eller små udstillinger må medbringes klar til ophængning uden brug af særligt udstyr. Udstillerne må selv installere deres udstillinger.
  Arrangørerne stiller et begrænset antal opslagstavler til rådighed.
  Deltagere der ønsker at have en stand, en udstilling eller mulighed for at ophænge plakater, bedes ansøge om den nødvendige plads i god tid. Udstillingsplads og opslagstavler tildeles efter først-til-mølle-princippet.
   
 • Deltagere som ønsker at præsentere deres aktiviteter, resultater eller projekter med en forelæsning bedes registrere sig mindst to uger før mødet og må tage hensyn til, at
  • der ikke stilles krav til, hvilket sprog der anvendes, men de opfordres til at anvende et af de europæiske hovedsprog. Erfaringen viser at engelsk er det mest udbredte fællessprog under disse møder, men vi håber, at der altid er nogen frivillige i nærheden, som kan hjælpe med oversættelse eller opsummering;
  • hver taler får tildelt 15 minutters taletid;
  • når talerne registrerer sig, bedes de indsende en titel og en kort præsentation af forelæsningen (max. 10 linier) samt deres kontaktoplysninger (adresse og e-mail), oplysningerne offentliggøres på denne hjemmeside;
  • talerne anmodes om snarest muligt og mindst to uger før mødet at sende et sammendrag af deres forelæsning (max. 1500 ord) på det valgte forelæsningssprog OG max. 200 ord på et andet sprog (helst i elektronisk format). Teksten bliver trykt i mødematerialet og senere offentliggjort på E-FAITH’s hjemmeside.

Talere registrerer sig ved at udfylde skemaet på denne side. Talerrækken bestemmes af rækkefølgen af de indkomne registreringsskemaer.

Man kan naturligvis også registrere sig som mødedeltager for blot at lytte til forelæsninger og etablere kontakter med talerne og de andre deltagere.

Men resultatet af mødet er i høj grad afhængig af alle deltagernes aktive bidrag.
 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign