Skip to Content

Weekendmøder om Europas industrielle og tekniske kulturarv. Hvad?

Der er tale om korte weekendmøder, hvor frivillige fra forskellige lande kan mødes for at etablere kontakter over landegrænserne.

Møderne er ikke traditionelle konferencer eller kongresser.

Det er åbne møder, hvor foreninger og enkeltpersoner kan præsentere og sammenligne deres ideer, projekter og resultater, finde samarbejdspartnere og muligheder for at udvikle fælles projekter, hvor de kan støtte kollegaers mål og blive støttet af kollegaer i deres eget arbejde.

Dette er muligt gennem

  • korte forelæsninger, præsentationer, videofremvisninger osv.
  • tryksager, informationsstande, plakater og små udstillinger
  • diskussionsgrupper og erfaringsudvekslinger

Hver deltager kan vælge den præsentationsform, som passer ham eller hende bedst.
 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign