Skip to Content

Weekendmøder om Europas industrielle og tekniske kulturarv. Hvorfor?

I alle europæiske lande er forskning, registrering, bevaring, udvikling, forvaltning og fortolkning af den industrielle og tekniske kulturarv i høj grad afhængig af frivilliges og foreningers arbejde. Uden deres indsats ville utallige vigtige områder, genstande og dokumenter, som beretter om industrisamfundets fremvækst og udvikling, være tabt for eftertiden. Men disse idealistiske og ulønnede aktiviteter undervurderes ofte af myndighederne og de statslige institutioner.

Der er et stadig større behov for at kigge ud over grænserne og se, hvad der foregår i foreninger og blandt entusiaster i de andre europæiske lande,

  • fordi man kan sammenligne sit arbejde og dele sine erfaringer med kollegaer i andre lande, i andre kulturer og under andre betingelser;
  • fordi man kan anvende de andres viden eller man kan tilbyde sin egen viden til kollegaer, som kan have brug for den;
  • fordi Europa bliver stadig vigtigere for den måde vi organiserer og finansierer vores aktiviteter på;
  • fordi grænseoverskridende samarbejde, 1 + 1, altid giver mindst 3;
  • fordi man kan søge relevante partnere til at udvikle europæiske projekter – med eller uden henblik på europæiske støttemuligheder;
  • eller bare fordi det er berigende at mødes og blive kendt med kollegaer og ligesindede, fordi man kan udvikle venskaber;
  • og af så mange andre gode grunde.

Det er ikke nødvendigt med dyre, formelle møder for at etablere kontakter og mødes med hinanden. Man behøver bare et fint sted, et passende tidspunkt og den gode vilje.
 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign