Skip to Content

Wat en waarom...

In november 2009 vergaderden verenigingen die zich in verschillende Europese landen en regio's inzetten voor het industrieel en technisch erfgoed in het Noord-Franse Calais. Ze bespraken er grensoverschrijdende vormen van samenwerking en wisselden ervaringen en informatie uit. Tijdens deze bijeenkomst bestond er een ruime consensus om de idee van een Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed te lanceren.
Tijdens daaropvolgende bijeenkomsten werd deze idee verder uitgewerkt.

Er werd een campagne campagne gelanceerd die een oproep deed aan  erfgoedverenigingen, verenigingen voor lokale en regionale geschiedenis, en andere, om het initiatief te ondersteunen.
Als een eerste stap werd in 2012 een gemeenschappelijk memorandum opgesteld met de vraag aan verenigingen om zich achter deze tekst te scharen

Hen wordt gevraagd om dit memorandum door hun bestuur of algemene vergadering te laten goedkeuren, om de tekst ervan te kopiëren op hun briefpapier of onder hun logo, en het ondertekend door minstens twee versontwoordelijken van de vereniging toe te zenden aan het contactadres van E-FAITH.

De tekst van het memorandum vindt U in verschillende talen, w.o. het Nederlands, op deze website

Tijdens voorbije jaarlijkse bijeenkomst van E-FAITH, in Londen (oktober 2012) beslisten de aanwezige verenigingen te gaan voor 2015 als Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed - exact veertig jaar na het grensverleggende 'Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed', het z.g. 'Monumentenjaar 1975'. In 2013 werd deze idee bijgetreden in een rapport en een resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
 

 

 

 back to homepage
HOME2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>  to the website of the Year