Skip to Content

Europese Contactweekends voor Industrieel en Technisch Erfgoed: Hoe ?

De bijeenkomst wordt zo open mogelijk gehouden om alle deelnemers maximaal aan bod te laten komen. Daarnaast verwachten we een aantal presentaties van Europese projecten, initiatieven van Europese overheden, plaatsbezoeken in de regio en contact met lokale actoren. 

De deelnemers kunnen hun realisaties, werking, plannen en doelstellingen voorstellen door:

 • Folders en documentatie die gratis verspreid worden kunnen zonder beperking uitgestald worden op tafels die de organisatoren ter beschikking stellen;
   
 • Organisaties die voorwerpen (bv. souveniers, CD's of DVD's) of publicaties te koop willen aanbieden dienen vooraf een tafel ter reserveren (uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst). Ze dienen zelf in te staan voor toezicht op en organisatie van hun verkoopstand. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de uitgestalde publicaties en objecten. De organisatoren van het contactweekend kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij beschadiging of diefstal van de tentoongestelde stukken;
   
 • Poster Exhibits en/of kleine tentoonstellingsstandjes dienen kant en klaar meegebracht te worden en moeten onafhankelijk kunnen opgehangen of opgesteld worden. De tentoonstellers dienen zelf in te staan voor de opbouw van hun stands
  De organisatoren van het contactweekend kunnen slechts een beperkt aantal panelen ter beschikking stellen.
  De organisaties of personen die een standje willen opstellen of die posters willen ophangen dienen vooraf een standplaats te reserveren. De beschikbare ruimte en/of panelen worden ter beschikking gesteld in volgorde van aanmelding, en zo lang deze beschikbaar zijn.
   
 • Organisatoren of personen die hun werking willen voorstellen d.m.v. een uiteenzetting dienen zich eveneens vooraf in te schrijven, en dienen rekening te houden met
  • Er wordt geen exclusiviteit gesteld inzake taalgebruik, doch het is aan te raden om één van de grotere Europese talen te gebruiken voor de uiteenzettingen, bij voorkeur het Engels; er is géén simultaanvertaling voorzien, maar er zullen steeds vrijwilligers in de buurt zijn die verschillende talen spreken en de deelnemers kunnen verder helpen.
  • Elke spreker kan beschikken over max. 15 min. spreektijd.
  • De sprekers dienen bij hun registratie de titel, een korte presentatie van de inhoud van hun uiteenzetting (max. 10 lijnen) in de taal van hun lezing te bezorgen aan de organisatoren. Zij dienen hieraan hun contactgegevens toe te voegen (adres en e-mail). Deze teksten zullen op deze website opgenomen worden.
  • De sprekers dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen twee weken voor de bijeenkomst aan het secretariaat de samenvatting van hun lezing te bezorgen (max. 1500 woorden in de taal van de lezing) evenals een korte samenvatting in een andere Europese taal (max. 200 woorden). Deze teksten zullen gedupliceerd en opgenomen worden in de congresmap. Na de bijeenkomst worden zij geplaatst op e website van E-FAITH
  • Afhankelijk van het aantal aangekondigde uiteenzettingen zullen deze plaatsvinden in één of meerdere vergaderzaaltjes.

Sprekers kunnen zich aanmelden door het deelnemingsformulier in te vullen en terug te zenden. De volgorde van de sprekers wordt bepaald door de volgorde van inschrijving.

Uiteraard kunt U ook gewoon als bezoeker deelnemen, en er contacten leggen met de sprekers en met andere deelnemers.

Het succes en de resultaten van deze bijeenkomst berusten op de participatie van de deelnemers !

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign