Skip to Content

Europese Contactweekends voor Industrieel en Technisch Erfgoed: Waarom ?

 

In alle Europese landen berust de studie, het behoud en de ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in hoofdzaak op de inzet van talloze vrijwilligers en niet-gouvernementele organisaties. Zonder hun inspanningen zouden tal van historische sites, voorwerpen en documenten die getuigen van de groei van de moderne industriële maatschappij verloren zijn. Hun inzet is belangeloos, onbezoldigd - en vaak nog miskend door officiële instellingen en instituten.

Meer en meer wordt door hen de nood gevoeld om ook even over de grens te kijken en om overleg te plegen met collega's in andere Europese landen

• omdat men de eigen praktijk en ervaringen wil vergelijken met deze van collega's in andere landen, in andere culturen, in andere omstandigheden;

• omdat men graag beroep zou doen op de expertisen die anderen opgebouwd hebben, of omdat men zijn expertise ter beschikking wil stellen van collega's;

• omdat Europa meer en meer bepalend wordt voor de wijze waarop we onze activiteiten organiseren en financieren;

• omdat men vindt dat bij grensoverschrijdende samenwerking 1 + 1 altijd minstens gelijk is aan drie;

• omdat men geschikte partners zoekt om mee te werken aan Europese projecten, omwille van of ongeacht de mogelijkheid om hiervoor Europese subsidies te verkrijgen;

• omdat men gewoon kennis wil maken met collega's en gelijkgestemden, of vriendschappen wil sluiten;

• en om zoveel andere redenen.

Om met mekaar contact te krijgen zijn geen grootschalige, dure en formele bijeenkomsten nodig. Gewoon een plek en een ogenblik waarop men samenkomt.

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign