Skip to Content

contact

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit

  • voorzitter: Assumpció Feliu (Spanje)
  • vice-voorzitter: vacant
  • algemeen secretaris: Adriaan Linters (België)
  • leden van de raad van bestuur: Jur Van Dalen (Nederland)

ere-voorzitters:

  • Joan Munt (Spanje) en Paul Saulter (Verenigd Koninkrijk)

adviescomité

  •  Jean-Paul Dumontier (FR), gecoöpteerd lid RvB
  • Kate Dickson (UK), gecoöpteerd lid RvB

contactadres:

E-FAITH secretariaat
p/a Vredelaan 72
B-8500  Kortrijk (Vlaanderen, België)
secretariat@e-faith.org
telef.: +32.496.377791

gelieve Uw post niet aangetekend te zenden - dit levert ons heel wat problemen op om de brieven bij de post in ontvangst te (kunnen) nemen

bankrelatie:

TRIODOS  Bank (Hoogstraat 139/3, B-1000 Brussel, België)
IBAN BE58 5230 4652 1679
BIC TRIOBEBB
 

 

 back to homepage
HOME2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>  to the website of the Year