Skip to Content

Mission Statement

De missie van E-FAITH: waar staat E-FAITH voor ?

Inleiding

Sedert de eerste jaren, toen de beweging rond studie en behoud van industrieel erfgoed ontstond, waren onafhankelijke vrijwilligersorganisaties en verenigingen steeds de basis van waaruit nieuwe en vernieuwende ideeën ontstonden over de waarde, en voor het behoud en de bestemming van ons industrieel en technisch erfgoed.
Zonder hun vrijwillige inzet zou het landschap van het industrieel en technisch erfgoed er nu heel wat minder rijk, minder gevarieerd en minder bekend zijn, en veel industriële sites, voorwerpen en archieven zouden verloren zijn
Vrijwilligers en vrijwilligersorganizaties waren altijd - en zijn nog steeds - het hart van waardevolle projecten voor behoud van industrieel en technisch erfgoed, zowel inzake het redden en beheren van beschermde sites en gebouwen, musea en collecties, als het verderleven van traditionele technieken, praktische kennis en know how.
Volunteers and voluntary associations have always been - and still are - at the heart of valuable projects of industrial and technical heritage conservation, from the rescue and management of protected sites and buildings, museums and collections, to ensuring the survival of traditional techniques, practical skills and know-how.

Visie

E-FAITH is een open Europese gemeenschap van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die zich inzetten voor het industrieel en technisch erfgoed.

Missie

  • Het bevorderen in heel Europa van de betrokkenheid van vrijwilligers en de oprichting van onafhankelijke vrijwilligers-NGO's die zich inzetten voor onderzoek, behoud, interpretatie en publieksontsluiting van ons industrieel en technisch erfgoed
  • Het met mekaar in contact brengen van vrijwilligers en hun organisaties om aldus samenwerking tussen deze te vergemakkelijken, evenals het uitwisselen van ondervinding en kennis over het industrieel en technisch erfgoed

Waarden

Uitwisseling van ideeën, ervaringen en kennis over de grenzen heen is de sleutel tot succesvolle samenwerking.

Doelstellingen

  • E-FAITH moedigt samenwerking aan tussen (organizaties van) vrijwilligers, en tussen deze en professionelen en professionele instellingen betrokken bij industrieel en technisch erfgoed.
  • E-FAITH helpt om ideeën, ervaringen en kennis te verspreiden inzake onderzoek, behoud en interpretatie van industrieel en technisch erfgoed en de publieksgerichte openstelling van industriële en technische erfgoedsites
  • E-FAITH stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen vrijwilligers en hun organisaties.
     

 

 back to homepage
HOME2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>  to the website of the Year