Skip to Content

VVIA

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
Flemish Association for Industrial Archaeology
Association Flamande d'Archéologie Industrielle

V.V.I.A., de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is hét platform van/voor vrijwilligers en particuliere organisaties die zich in Vlaanderen inzetten voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed.
De vereniging werd op 1 mei 1978 opgericht en is daardoor de oudste landelijk werkende vereniging voor industriële archeologie op het Europese continent.
De werking van VVIA berust volledig op vrijwilligers. De vereniging wordt niet gesubsidieerd en is volledig onafhankelijk. Zij organiseert plaatsbezoeken en studiedagen (o.m. een paar jaar geleden over 'nukleair erfgoed') en ook een jaarlijkse cursusmodule 'Inleiding tot de Industriële Archeologie' die zich tot vrijwilligers richt.
In elke Vlaamse provincie bestaat een provinciale VVIA-afdeling.
Samen met de Nederlandse collegae publiceert VVIA het toonaangevende Vlaams-Nederlandse tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek', en wordt er jaarlijks alternerend in Vlaanderen en in Nederland een Vlaams-Nederlandse ntmoetingsdag voor Industriële Archeologie (VNODIA) georganiseerd. Sedert 1989 is VVIA verbroederd met de Catalaanse ‘Associació del Museu de la Ciéncia i de la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya' (AMCTAIC).
VVIA is één van de oprichtende verenigingen van E-FAITH

website:
http://www.vvia.be
contact:
Postbus 30
Postkantoor ‘Stationswijk’, Kortrijksesteenweg 194-200, B-9000 Gent
vvia@vvia.be
tel: +32.496.377791+32.496.377791
fax: +32.56.255173

  • lead partner van de stuurgroep 'Dangerous heritage'
    wetenschappelijke commissie van de stuurgroep:
    (wordt nu samengesteld)
  •  

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign