Skip to Content

gevaarlijk industrieel erfgoed - dangerous industrial heritage - patrimoine industriel dangereux

Stuurgroep
Dangerous Heritage - Patrimoine Dangereux - Gevaarlijk erfgoed
Project in het kader van 2015 Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed

Veel industriële sites bevatten één of andere vorm van 'gevaar'

Windmolens, stoomketels, tandwielen en aandrijvingsassen kunnen alle op én of andere wijze als gevaarlijk beschouwd worden, want ze voldoen niet aan de hedendaagse reglementering op arbeidsveiligheid en/of -hygiëne. Er gebeurden reeds twee ongevallen met dodelijke afloop op Nederlandse molens, en ook in Vlaanderen kreeg recent een molenaar een klap van de wieken. Dit zijn maar illustraties van de gevaren in werkende historische industriële sites.
De meeste industriële sites zijn ook vervuild. Kan men ze zo maar openstellen voor het publiek, zonder gezondheidsrisico's. Hoe laat je een bezoeker toe in een scheepsromp of een oude elektriciteitscentrale die vol zitten met asbest ? En hoe bezoeken ze veilig een kwikmijn en -fabriek, een historische kerncentrale,... ?
Iedereen is er van overtuigd dat interpretatie van historische sites moet gebaseerd zijn op 'the real thing', de échte geschiedenis - en niet een 'gecreëerd’ Disneyland-beeld daarvan. In welke mate is een 'gereconstrueerde' ondergrondse steenkoolmijn een afspiegeling van de realiteit van het leven en werk van de mijnwerkers ? Of biedt een bezoek er aan slechts een 'kick' die niets meer met het echte te maken heeft ? Een steenkoolmijn bezoeken zonder zwart te zijn als men terug aan de bovengrond komt ?

Hoogovens van Cockerill ca. 1840

Doelstellingen van de stuurgroep :

  • informatie uitwisselen over alle aspecten van het behoud, de restauratie, interpretatie en ontsluiting van 'gevaarlijk' industrieel erfgoed - zowel onroerend erfgoed (gebouwen en sites) als voorwerpen in collecties en musea;
  • een discussie lanceren over de milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten van dit erfgoed en hoe daarmee omgaan;
  • een vergelijking maken van de wetgevingen, administratieve toepassingen en praktijken inzake het opkuisen en het behoud van vervuilde en 'gevaarlijke' historische sites, gebouwen en objecten in musea en collecties, met inbegrip van aspecten van (arbeids)hygiëne en -veiligheid, zowel voor bezoekers als voor personeel en vrijwilligers.

Verwachte resultaten : 

  • een internationaal congres in 2015 over het behoud, de interpretatie en ontsluiting van 'gevaarlijk' industrieel erfgoed;
  • een overzicht en een analyse van de gevaren die inherent verbonden zijn aan oude industriële sites, gebouwen en collecties;
  • een lijst van goede voorbeelden van oplossingen en procedures die bijdragen tot behoud van deze en de interpretatie/ontsluiting er van voor een groot publiek.

Coördinator / Teamleider:
VVIA - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

Groep moderator
VVIA secretariaat

Partners
> er worden nog steeds partners voor deze stuurgroep gezocht. Indien U of uw vereniging aan dit project willen meewerken: contacteer dan de teamleider

Werkwijze :
Uitwisseling van informatie tussen de leden via electronische weg (e-mail, dropbox, skype);  voorbereidende bijeenkomst midden 2014.

Financiering:
Op dit ogenblik zijn  er geen finaciering of tussenkomsten voorzien voor de deelnemlers aan, dit project.

Talen gebruikt in deze stuurgroep :
Engels en Frans voor de interne ciommunicatie tussen de leden van de groep

Talen waarin informatie aan de groep kan toegezonden worden :
Engels, Frans, Duits, Nederlands, Catalaans, Spaans, Italiaans

 


  • Naar de documenten, rapporten en verslagen van deze werkgroep
  • Naar externe informatie, doorklikverbindingen naar websites en webpagina's interessant voor het project
    (weldra beschikbaar)

 De gesloopte cokesfabriek 'Carcoke' in Zeebrugge

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign