Skip to Content

Raad van Europa

08.03.2013:

De Raad van Europa is een internationale gouvernementele instelling die de samenwerking tussen alle Europese landen bevordert op de terreinen van recht en rechtsregels, mensenrechten, democratische ontwikkeling,  en ook culturele samenwerking - met inbegrip van erfgoed.  De Raad van Europa werd in 1949 opgerichte en telt nu 47 lidstaten met in totaal zo'n 800 miljoen burgers.
 

In een resolutie die vorige vrijdag, 8 maart 2013, tijdens de vergadering van het permanent comité van de Raad van Europa in Parijs goedgekeurd werd, formuleerde de Raad van Europa aan zijn lidstaten een aantal aanbevelingen en adviezen inzake het behoud en de ontsluiting van het industrieel en technisch erfgoed.
Zo wordt er o.m. voorgesteld om een Europees label voor het industrieel erfgoed in te voeren.

Maar, wat belangrijker is, op basis van het rapport van Ismeta Dervoz nodigt de Raad van Europa de Europese Unie en UNESCO eveneens op om 2015 uit te roepen tot een Jaar van het Industrieel Erfgoed. In het rapport wordt verwezen naar de campagne van E-FAITH.

Het rapport Industrial Heritage in Europe (Committee on Culture, Science, Education and Media), 15.02.2013, goedgekeurd 08.03.2013 vindt U hier:

-> Engelse versie
-> Franse versie

Zie de aangenomen resolutie, 1924 (2013) Definitieve versie, 08.03.2013, par. 3 en par. 5.2

-> Engelse versie
-> Franse versie

 

Recent waren het industrieel erfgoed en 2015 Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoedook onderwerp tijdens de gezamelijke vergadering van de Raad van Europa en de Europese Unie over de Open Erfgoeddagen/Open Monumentendagen van 2015 “Celebrating European Heritage Days - Local communities shaping the European dimension of Heritage” in Baku, 14-16 oktober 

-> de agenda van de bijeenkomst vindt U hier:
     English version / Version Française
-> het thema van de European Heritage Days 2015 is het Industrieel en Technisch erfgoed

 

 

 

 back to homepage
HOME2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>  to the website of the Year