Skip to Content

Czym jest E-FAITH ?

E-FAITH, the European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage ("Europejska Federacja Stowarzyszeń Dziedzictwa Przemysłowego i Technicznego") jest platformą zrzeszajacą woontariuszy i stowarzyszenia zajmujące się dziedzictwem przemysłowym i technicznym. Federacja wspomaga wymianę doswiadczeń, wiedzy oraz inforamacji o ważnych wydzarzeniach i podejmowanych przez jej członków akcjach.
 

 

 back to homepage
HOME2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>  to the website of the Year