Skip to Content

Caps de setmana d'Europa Patrimoni Industrial i Tècnic: Com?

El programa de la reunió es manté tan obert com sigui possible per permetre als participants a dir i mostrar el que els agradaria comptar o mostrar. També esperem escoltar de les experiències de E.U. els projectes finançats o dels projectes que no van ser triats per al finançament de la UE.
Hi haurà visites i contactes amb grups locals i persones.

Els participants poden presentar els seus treballs, les activitats, els projectes i els seus objectius de la següent manera:

 • Hi haurà taules i panells disponibles per deixar prospectes i fullets gratuïts, o per anunciar missatges i trucades;
   
 • Les organitzacions o individus que vulguin vendre publicacions o objectes (com records, CD o DVD) es demana que reservin taula amb antelació. Han de tenir cura del seu stand per si mateixos. Són l'únic i sol responsable de les publicacions i objectes que ofereixen a la venda. Els organitzadors no es fan responsable en cap cas de dany o robatori dels objectes exposats.
   
 • Exposicions • Els cartells i / o petites exposicions pròpies han de ser portades sempre a mà i han de posar-se dretes o penjar sense cap equip especial. Els expositors han de muntar les seves exposicions per si mateixos.
  Els organitzadors poden posar un nombre limitat de panells a disposició dels expositors.
  Les persones que vulguin muntar un stand, una exposició o que vulguin penjar cartells s'han d'inscriure e indicar l'espai que necessiten. L'espai i panells són assignats sobre una base del primer que a arribi.
   
 • Les persones que desitgin presentar les seves activitats, resultats o campanyes a través d'una conferència s’han de registrar com a mínim quatre dies abans del començament de la reunió i cal tenir en compte que:
  • No hi ha exclusivitat ni preferència en l'idioma que ha d'usar - però s'aconsella l'ús d'un dels llenguatges europeus. L'experiència mostra que durant aquest tipus de reunions l’anglès sembla que és el millor llenguatge intermedi - però esperem que sempre hi haurà voluntaris al voltant per ajudar traduint o resumint
  • Cada orador té 15 minuts per parlar.
  • Quan els oradors s’inscriguin, han de lliurar el títol i una breu presentació de la seva xerrada (màx. 10 línies) en l'idioma de la lectura, i també les seves coordenades (adreça, correu electrònic on pugi ser localitzat). Aquesta informació s'afegirà a aquesta web
  • Els ponents hauran de lliurar a la secretaria, el més aviat possible i, com dues setmanes abans de la reunió, un resum del seu discurs (màxim 1500 paraules) en l'idioma de la lectura, i max. 200 paraules en un altre idioma (preferentment en format digital). Aquest document es duplicarà i s'inclourá a la carpeta de la reunió. Els textos estaràn disponibles més endavant al lloc web d'E-FAITH

Els presentadors interessats es poden inscriure omplint el formulari d'inscripció. L'ordre d'inscripció determina l'ordre de les intervencions.

 

Per descomptat, un pot prendre part en la reunió en qualitat de visitant, només per escoltar les conferències i establir contactes amb els conferenciants i altres participants.

Però l'èxit i els resultats d'aquesta reunió dependrà en gran mesura la participació activa de tots els participants

 

 


Please help us by translating this page into your language.

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign