Skip to Content

Els caps de setmana del Patrimoni: Per què?

A tots els països europeus la investigació i l'estudi, el registre, la conservació, el desenvolupament i la gestió, i la interpretació de Patrimoni Industrial i Tècnic en gran mesura depèn de les iniciatives i treballs dels voluntaris i de les ONG de voluntariat. Sense els seus esforços de nombrosos llocs , els objectes i els documents que son testimoni del naixement i creixement de la nostra societat industrial i tècnica s'haurien perdut per sempre

Però els seus esforços idealistes i no remunerat sovint son subestimades per les autoritats i institucions oficials

Cada vegada més se sent la necessitat de mirar el que està succeint a l'altre costat de la frontera, el que altres associacions i persones estan fent en altres països europeus

• per que es vol comparar la seva pròpia pràctica i experiència amb les de col • legues d'altres països, en altres cultures i en altres circumstàncies;

• per que a un li agradaria utilitzar la experiencia dels altres, o perquè li agradaria oferir als seus àrees d'especialització als col • legues que podrien fer un bon ús d'elles;

• per que Europa s'està tornant cada vegada més determinant per a la forma d'organitzar i finançar les nostres activitats;

• a causa que en la cooperació transfronterera, l'operació 1 + 1 sempre és igual a almenys 3;

• per que un està buscant socis adequats per al desenvolupament de projectes europeus, amb o sense relació amb les subvencions europees;

• o simplement per que li agrada una reunió o fer amistat amb els seus col • legues amb idees afins, i perquè a un li agradaria fer nous amics;

• i tantes altres bones causes.

Per fer contactes i conèixer a altres persones no té per què anar a les reunions grans i cars i formals. Un només necessita un bon lloc, un bon moment i la voluntat de trobar-se

 

 


Please help us by translating this page into your language.

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign