Skip to Content

Caps de setmana de Patrimoni Europeu Industrial i Tècnic: Què ?

Es tracta de reunions curtes de cap de setmana, on els voluntaris i les associacions de voluntaris de diferents països es reuneixen, per conèixer-se i establir relacions a través de les fronteres.

Les reunions no són les tradicionals de conferències, seminaris o congressos.

Són reunions obertes on les organitzacions i els individus poden presentar i comparar les seves idees, projectes i resultats, i esbrinar on els projectes de cooperació on poden créixer en comú, com poden donar suport als objectius dels seus col.legues i com a companys de treball poden recolzar els seus objectius.

Això serà possible amb
• Les conferències i presentacions orals curtes, mostrant vídeos, ...
• Els fullets, stands d'informació, pòsters i petites exposicions.
• asseguts junts en els punts de discussió i de contacte, que estaràn disponibles
Cada participant està autoritzat a utilitzar les tècniques de presentació que a ell o ella li sembli ser la més adequada

.

 

 


Please help us by translating this page into your language.

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign