Skip to Content

Caps de setmana de Patrimoni Europeu Industrial i Tècnic: Què ?

Es tracta de reunions curtes de cap de setmana, on els voluntaris i les associacions de voluntaris de diferents països es reuneixen, per conèixer-se i establir relacions a través de les fronteres.

Les reunions no són les tradicionals de conferències, seminaris o congressos.

Són reunions obertes on les organitzacions i els individus poden presentar i comparar les seves idees, projectes i resultats, i esbrinar on els projectes de cooperació on poden créixer en comú, com poden donar suport als objectius dels seus col.legues i com a companys de treball poden recolzar els seus objectius.

Això serà possible amb
• Les conferències i presentacions orals curtes, mostrant vídeos, ...
• Els fullets, stands d'informació, pòsters i petites exposicions.
• asseguts junts en els punts de discussió i de contacte, que estaràn disponibles
Cada participant està autoritzat a utilitzar les tècniques de presentació que a ell o ella li sembli ser la més adequada

.

 

 


Please help us by translating this page into your language.

 

 back to homepage
HOME2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>  to the website of the Year