Skip to Content

Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdagen voor Industriele Archeologie

03/25/2011
Europe/Brussels

In 1981 werden de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdagen voor Industriële Archeologie voor het eerst georganiseerd.
Zopas werd het voorlopige programma en een "call for papers" voor de bijeenkomst van dit jaar, op 25 en 26 maart e.k. in Brugge en Lichtervelde, online geplaatst op de website van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, http://www.vvia.be

Het jaarthema is: de rol van vrijwilligers en vrijwilligersverenigingen bij het behoud van industrieel en technisch erfgoed in situ.

Dit is een ideale gelegenheid om tussen Vlaanderen en Nederland contacten en samenwerking uit te bouwen ten voordele van studie en behoud van het industrieel en technisch erfgoed.

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign